Έκθεση Ζωγραφικής

 

Α ' ΤΑΞΗ          Δ' ΤΑΞΗ

 

Β'  ΤΑΞΗ             Ε' ΤΑΞΗ

 

 Γ 1 ΤΑΞΗ.            

 

 

Γ 2 ΤΑΞΗ Γ 2 ΤΑΞΗ