Φυσικές Επιστήμες

ΥΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ

Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών/Μαθητριών

Α' Τάξη

Φύλλο Εργασίας - Ζωντανοί Οργανισμοί

Καιρός

Φυτά

 

Β' Τάξη

Ηλεκτρισμός

Ζώα

Τι τρώνε τα Ζώα

 

Γ' Τάξη

Φυσικό Περιβάλλον

Σώμα

Θερμοκρασία - Θερμόμετρα

 

Δ' Τάξη

Ατμοσφαιρικός Αέρας

Διαλύματα

 

Ε' Τάξη

Κατηγορίες Ζώων

 

Στ' Τάξη

Θερμότητα

Ήχος