Πάσχα

Πασχαλινές Δραστηριότητες 2020

Α' Τάξη

Πασχαλικές και ανοξιάτικες κατασκευές

Πασχαλινό Βιβλιαράκι

Χρωμάτισμα

 

Β' Τάξη

Η Βαϊοφόρος

Μεγάλη Εβδομάδα

Τα Πάθη του Χριστού

Η Ανάσταση

 

Γ' Τάξη

Βιβλίο Μαθητή (σ. 42-47) - Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού - Πορεία προς το Πάθος

Βιβλίο Μαθητή (σ. 48-56) - Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού - Τα Πάθη του Χριστού

Βιβλίο Μαθητή (σ. 57-59) - Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού - Χριστός Ανέστη
 

Δ' Τάξη

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Βιβλίο Μαθητή (σ. 42-47) - Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού - Πορεία προς το Πάθος

Βιβλίο Μαθητή (σ. 48-56) - Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού - Τα Πάθη του Χριστού

Βιβλίο Μαθητή (σ. 57-59) - Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού - Χριστός Ανέστη

Φύλλα Εργασίας

 

Δημιουργική Εργασία 1

Δημιουργική Εργασία 2

 

Ε' Τάξη

Η Μεγάλη Εβδομάδα, η πιο "μεγάλη" εβδομάδα του χρόνου

 

Στ' Τάξη

Εργασίες για τις επόμενες δύο εβδομάδες

Πασχαλινές Εργασίες