Γεωγραφία

ΥΛΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ

Α' Τάξη

Ο κήπος του σχολείου μας

Εισηγήσεις Αξιοποίησης Υλικού

 

Β' Τάξη

Οι χώροι του σχολείου μας

Εισηγήσεις Αξιοποίησης Υλικού

 

Γ' Τάξη

Αεροφωτογραφία

Εισηγήσεις Αξιοποίησης Υλικού

 

Δ' Τάξη

Το νερό στην Κύπρο

Εισηγήσεις Αξιοποίησης Υλικού

 

Ε' Τάξη

Ευρώπη - Κλίμα - Βλάστηση

Εισηγήσεις Αξιοποίησης Υλικού

 

Στ' Τάξη

Βόρεια Αμερική 1

Βόρεια Αμερική 2

Βόρεια Αμερική 3

Εισηγήσεις Υλοποίησης Υλικού