Αγωγή Υγείας

ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ

Γενικές οδηγίες

 

Α' Τάξη

Ενότητα 1

Ενδεικτικό υλικό

Παιχνίδι Αυτοεκτίμησης

Εισηγήσεις για Παραμυθάκια

Ενότητα 2

Ενδεικτικό υλικό

 

Β' Τάξη

Ενότητα 1

Ενδεικτικό υλικό

Ενότητα 2 και 3

Ενδεικτικό υλικό

Προσωπική υγιεινή και καθαριότητα

Παρέλαση Φρούτων (Τραγούδι)

 

Γ' Τάξη

Ενότητα 1

Ενδεικτικό υλικό

Ενότητα 2

Ενδεικτικό υλικό

 

Δ' Τάξη

Ενότητα 1

Ενδεικτικό υλικό

Ενότητα 2

Ενδεικτικό υλικό

 

Ε' Τάξη

Ενότητα 2.2

Ενδεικτικό υλικό

Ενότητα 2.5

Ενδεικτικό υλικό

 

Στ' Τάξη

Ενότητα 2.2

Ενδεικτικό υλικό

Ενότητα 2.5

Ενδεικτικό υλικό