Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λύσης 17
7643, Καλό Χωριό
Λάρνακας
Τηλέφωνα: 24360800
Τηλεομοιότυπο: 24361707
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-kalo-chorio-lar@schools.ac.cy